Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

 

Denominació social:

Ingeniería, Asesoría y Servicios CARLOS JOVÉ, S.L.
Número d’identificació fiscal: B-66.417.866
Domicili social: c / Canigó nº 5/08530 – LA GARRIGA (Barcelona).
Correu electrònic:
Telèfon: +34 607.607.366.
Fax: +34 93 625 28 31

 

Dades d’inscripció en el registre mercantil:

Ingeniería, Asesoría y Servicios CARLOS JOVÉ, S.L., societat de responsabilitat limitada constituïda a Barcelona, ​​l’any 2014, per Escriptura Pública nombre 1192, davant el notari D. Javier Santos Lloro, de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44558, foli 1, full 459.829, inscripció 1ª.

 

Aquest lloc web ha estat creat per a l’empresa Ingeniería, Asesoría y Servicios CARLOS JOVÉ, S.L. amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions: L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Ingeniería, Asesoría y Servicios CARLOS JOVÉ, S.L. i l’usuari.

 

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.